2. Doplňovacie obvody - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
 

2. Doplňovacie obvody

Späť na Bádanie Ďalej na Schematizmus

2. Zistite doplňovací odvod


Doplňovací odvod zistíme asi najpresnejšie podľa miesta narodenia. K problému okolo sťahovania a ženenia sme sa vyjadrili v predchádzajúcej kapitole. K tomu nám asi najlepšie poslúžia mapy doplňovacích obvodov.Jednotky rakúsko-uhorskej armády doplňované zo Slovenska - zoznam

ODPORÚČAME: Zoznam jednotiek dopĺňanıch z územia dnešnej Slovenskej republiky pre spoločnú armádu, vlastibranu, pechotu, delostrelectvo, jazdu, pomocné oddiely s mapami doplňovacích obvodov. Prevádzkujú kolegovia zo Signum belli 1914, http://1914.valka.cz/Jednotky rakúsko-uhorskej armády doplňované zo Slovenska - vyhľadávanie

ODPORÚČAME: Zadáme obec, ku ktorej bol v čase odvedenia vojensky "príslušnı" a dozvieme sa všetky možnosti zaradenia vojaka k rôznym druhom vojska. Prevádzkujú kolegovia zo Signum belli 1914, velkavalka.infoA. Spoločné vojsko

Prehľadná mapa vojenskıch doplňovacích obvodov Rakúsko-Uhorska z roku 1909 (5 MB)


Prehľadná mapa vojenskıch doplňovacích obvodov Rakúsko-Uhorska z roku 1909 (5 MB)
Stiahnuť

Obsahuje doplňovacie spoločnej armády. Doplňovacie obvody zvyčajne kopírovali územno-správne rozdelenie do žúp. V prípade, že rodná obec vojaka leží niekde na hranici obvodov, doporučujeme si urobiť priemet tejto mapy do skutočnej dnešnej mapy. Ak je daná obec evidentne na hranici, bude pravdepodobné, že presná hranica bude podľa hranice župy. Kde patrila daná obec do župy nebude problém zistiť.


Rozloženie vojenskıch doplňovacích obvodov na území Slovenska so zreteľom na župnı systém v roku 1913 vyzeralo nasledovne. Vojenskı doplňovací obvod s veliteľstvom v Komárne bol doplňovanı z Komárňanskej a čiastočne z Nitrianskej župy. Obvod s veliteľstvom v Ostrihome z Tekovskej, Ostrihomskej a Hontianskej župy. Z Trenčianskej, Turčianskej a Oravskej župy sa odvádzalo k Trenčianskemu vojenskému doplňovaciemu obvodu. Bratislavskı vojenskı doplňovací obvod prijímal nováčikov z Bratislavskej a čiastočne z Nitrianskej župy. K Lučeneckému vojenskému obvodnému veliteľstvu boli zadeľovaní branci z odvodovıch okresov Gemerskej a Malohontskej župy, Zvolenskej župy a čiastočne Novohradskej župy. Obvodné doplňovacie veliteľstvo v Košiciach prijímalo nováčikov z Abovsko-turnianskej a čiastočne z Boršodskej župy. Veliteľstvo v Mukačeve, okrem žúp na území Maďarska a Ukrajiny, prijímalo nováčikov čiastočne aj zo Zemplínskej župy. Zo Zemplína bol čiastočne doplňovanı aj Užhorodskı vojenskı doplňovací obvod, kde sa odvádzali aj nováčikovia z Užhorodskej župy. Prešov prijímal brancov z Liptovskej, Šarišskej a Spišskej župy.

Najpravdepodobnejšie bude nasadenie v pechote. Pred prvou svetovou vojnou bol v Bratislave a okolí povolávací okruh 72. pešieho pluku patriaceho do 27. bratislavskej pešej brigády 14. pešej divízie V. zboru. V Trenčíne a Považí išlo o 71. peší pluk slúžiaci v rámci tej istej 27. pešej brigády.


Juh západného Slovenska bol regrutovanı do 12. pešieho pluku s veliteľstvom v Komárne a do 26. pešieho pluku s veliteľstvom v Ostrihome. V Ostrihome sídlil aj 76. peší pluk.


Na strednom Slovensku nastupovali svoju službu pri lučeneckom 25. pešom pluku. Pluk bol začlenenı do 53. košickej pešej brigády 27. pešej divízie VI. zboru. V Lučenci sídlil aj 2. prápor 60. pešieho pluku.


Do tej istej brigády ako 25. peší pluk bol zaradenı aj 34. peší pluk, ktorı vojakov regrutoval z oblasti medzi Popradom a Košicami. Medzi Popradom a Prešovom bola povolávacia oblasť 67. pešieho pluku, ktorı tvoril súčasť 54. pešej brigády v rámci 27. pešej divízie VI. zboru. Z oblasti Medzilaboriec až Užhorodu bol dopĺňanı 66. peší pluk s plukovım veliteľstvom v Užhorode. V Levoči sídlil ešte 85. levočskı peší pluk.


Hranica medzi doplňovacím obvodom 25. Lučenec a 26. Ráb (maď. Gyor, nem. Gran)

Priehľadná mapa doplňovacích obvodov Rakúsko-Uhorska z roku 1909 s podkladom súčasnej automapy (1,2 MB)


doplňovacích obvodov Rakúsko-Uhorska z roku 1909 s podkladom súčasnej automapy (1,2 MB)

Stiahnuť

Orientačné hranice doplňovacích obvodov podľa súčasnıch polôh miest.


Prehľadná mapa vojenskıch veliteľstiev Rakúsko-Uhorska z roku 1898 (0,5 MB)


Prehľadná mapa vojenskıch veliteľstiev Rakúsko-Uhorska z roku 1898 (0,5 MB)
Stiahnuť

Obsahuje veliteľstvá spoločnej armády, honvédstva, delostrelectva a jazdy.


Seidels kleines Armeeschema.
Dislokation und Einteilung des k.u.k. Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr Celá Seidels kleines Armeeschema v *.pdf (11 MB) na ulozto.cz

Obsahuje podrobnejšie informácie o spoločnej c. a k. armáde (pechota, jazda, delostrelectvo) vrátane oboch vlastibrán.


Mapa doplňovacích obvodov pechoty spoločnej armády.
"Interaktívna" mapa doplňovacích obvodov pechoty spoločnej armády. Po kliknutí na doplňovací obvod sa ukážu stručné informácie o danom pluku.

B. Vlastibrana (Honvédstvo) a domobrana (Népfelkelés)

Obsahuje veliteľstvá spoločnej armády a honvédstva košického a bratislavského zboru. (120 kB)
Stiahnuť

Obsahuje veliteľstvá spoločnej armády a honvédstva košického a bratislavského zboru.


Prehľadná mapa vojenskıch doplňovacích obvodov uhorského honvédstva (4 MB)


Prehľadná mapa vojenskıch doplňovacích obvodov uhorského honvédstva (4 MB)
Stiahnuť

Obsahuje doplňovacie uhorského honvédstva. Doplňovacie obvody zvyčajne kopírovali územno-správne rozdelenie do žúp. V organizácii uhorského honvédstva sú ale dosť vırazné odlišnosti oproti spoločnému vojsku.


Priehľadná mapa vojenskıch doplňovacích obvodov uhorského honvédstva na podklade automapy Slovenska (0,47 MB)


Priehľadná mapa vojenskıch doplňovacích obvodov uhorského honvédstva (0,47 MB)
Stiahnuť

Priehľadná mapa doplňovacích obvodov uhorského honvédstva na podklade súčasnej automapy Slovenska.


Doplňovacie obvody honvédstva, boli trošku iné, aj veliteľstvá plukov a práporov mohli byť v inıch mestách. Pravdepodobne do územia dnešného Slovenska zasiahli doplňovacie obvody nasledovnıch honvédskych peších plukov: 9. košickı, 10. miškoveckı, 11. munkáčsky (3. prápor v Užhorode), 13. bratislavskı, 14. nitriansky, 15. trenčínsky, detaily pozri tu, 16. banskobystrickı (2. prápor v Balážskych Ďarmotách, 3. prápor v Jelšave) a 31. vesprémskyBrannı systém uhorského kráľovského honvédstva v mieri 1.4.1914 v maďarskom jazyku. Obsahuje organizáciu uhorského honvédstva vrátane pechoty, jazdectva (husári), delostrelectva a četníctva.


Maďarsko-nemecko-anglickı vojenskı slovník
Obsahuje najbežnejšie vojenské termíny, na www.austro-hungarian-army.co.uk/


Sídla plukov a práporov uhorskej pechoty v maďarskom jazyku.
Obsahuje sídla plukov a práporov uhorskej pechoty - spoločnej armády a honvédstva v Uhorsku.


Mapa doplňovacích obvodov pechoty uhorského honvédstva.
"Interaktívna" mapa doplňovacích obvodov uhorského honvédstva. Po kliknutí na doplňovací obvod sa ukážu stručné informácie o danom pluku.
Dislokácia husárskych plukov uhorského honvédu v apríli 1914 (170 kB)
Stiahnuť

Dislokácia husárskych plukov uhorského honvédu v apríli 1914 (170 kB)


Husári patrili medzi nejprestížnejšie jednotky. K nim sa spravidla bežnı človek nedostal. Boli doplňované spravidla zo šľachtickıch a majetnejších vrstiev.
Dislokácia plukov uhorského honvédskeho poľného delostrelectva v apríli 1914
Stiahnuť

Dislokácia plukov uhorského honvédskeho poľného delostrelectva v apríli 1914


Z toho vyplıva, že honvédsky delostrelci zo Slovenska mohli slúžiť v Nitre a v Košiciach
Zdieľať

Späť na Bádanie Ďalej na Schematizmus
Vygenerované za: 0,04 sekúnd
1,214,516 návštev