Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska
3. Schematizmus
Späť na Doplňovacie obvody Ďalej na Hierarchiu voj. útvarov

3. Zistite k akému druhu jednotiek mohol byť odvedený


V roku 1868, pri rakúsko-uhorskom vyrovnaní, bola zavedená všeobecná prezenčná služba zákonmi 40/1868, 41/1868 a 42/1868. Umožňovali výstavbu Honvédu a Landwehru. Odvody sa v Rakúsko-uhorskej armáde konali so značnou okázalosťou a každý rok sa na ne povolávali štyri ročníky 20 – 23 ročných brancov, od roku 1889 tri ročníky 21 – 23 ročných brancov. Celkový počet kontingentu nováčikov bol schvaľovaný vždy na desať rokov dopredu. Podľa zákona z roka 1868 to bolo 95 000 mužov ročne, z toho ročný kontingent na Zalitavsko predstavoval 42 000 mužov. Od roku 1889 sa počet kontingentu nováčikov zvyšoval a v roku 1912 dosahoval počtu 159 500 mužov pre celú monarchiu. Vzhľadom k tomu, že schválený ročný kontingent pre doplnenie armády bol menší ako celý odvodný ročník, zaraďovali sa k vojsku mladí muži losovaním. Vytiahnuté vysoké čísla znamenali nástup k prezenčnej službe a v c. a k. armáde alebo k zemebrane, stredné čísla zaradenie do náhradnej zálohy a povinnosťou zúčastniť sa na výcviku ( po roku 1882 to bolo ročne 8 týždňov po dobu 10 rokov) a najnižšie čísla (po roku 1886) zaradenie do domobrany (Népfelkelö). To bola náhradná záloha, ktorá sa aktivovala len v prípade vojny, a jej vojenská hodnota tak bola pochopiteľne nízka. Záver je ten, že si nemôžeme byť istý kam bol "náš" vojak odvedený - k akému druhu vojska a či k spoločnej armáde a či k honvédu, čiastočne si celkom nevieme byť istí, či nebol odvedení k domobrane - Népfelkelo. Musí nám to potvrdiť nejaký iný zdroj. Zúžili sme však možnosti. "


Ozbrojené sily Rakúsko-Uhorska mali pomerne komplikovanú štruktúru. Pri uvažovaní o možných druhoch vojska z územia Uhorska, máme tri základné možnosti: 1. spoločná armáda, 2. honvédstvo (vlastibrana, niekedy zemebrana), 3. Népfelkelo (domobrana - LstIR) K spoločnej c. a k. armáde mohli byť branci z jednotlivých doplňovacích obvodov 5. bratislavského a 6. košického a odvedení v roku 1900 k nasledovným druhom vojska:


Doplňovacích 
obvodov Rakúsko-Uhorska z roku 1900 podľa druhov vojsk

Celé rozdelenie doplňovacích obvodov rak.-uhor. armády z roku 1900: Einteilung der Ergänzungsbezirke um 1900 (PDF, 547 KCool. Rakúsky štátny archív.

Ako vidíme, z niektorých doplňovacích obvodov sa regrutovali prápory poľných strelcov (Feldjager), k jazdectvu (Kavalerie) ku dragúnom a ulánom sa z Uhorska neodvádzalo, len k plukom husárov, k delostrelectvu (Artilerie) ku zborovému (Korps-) alebo divíznemu (Division-), prípadne k pevnostnému delostrelectvu (Festung-). Ďalšou možnosťou by mohli byť ženijné prápory (Pionier-), prípadne k železnici (Train-).Jednotky rakúsko-uhorskej armády doplňované zo Slovenska

ODPORÚČAME: Zoznam jednotiek dopĺňaných z územia dnešnej Slovenskej republiky pre spoločnú armádu, vlastibranu, pechotu, delostrelectvo, jazdu, pomocné oddiely s mapami doplňovacích obvodov (vo výstavbe).Ďalšie podrobnosti sú na veľmi dobrej stránke v nemeckom a anglickom jazyku www.mlorenz.at

.
Seidels kleines Armeeschema.
Dislokation und Einteilung des k.u.k. Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr Link na jednotlivé dvojstrany.


Seidels kleines Armeeschema.
Dislokation und Einteilung des k.u.k. Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr Celá Seidels kleines Armeeschema v *.pdf na ulozto.cz

Podrobnosti o plukoch pechoty, delostrelectva a jazdy nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/orb14.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch pechoty spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/infantry.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch jazdectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/dragoner.htm#hussar
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch poľného a horského delostrelectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/feldartillerie.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch pevnostného delostrelectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/fortart.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o ženijných, poinierskych, železničných a telegrafných práporoch spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/engineers.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o vlakových práporoch spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/train.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o peších plukoch vlastibrany (Honvédu) nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/hungland.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o jazdectve vlastibrany (Honvédu) nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/hunlacav.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o delostrelectve vlastibrany (Honvédu) nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/hungart.html
v anglickom jazyku.


Zdieľať

Späť na Doplňovacie obvody Ďalej na Hierarchiu voj. útvarov