3. Schematizmus - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
 

3. Schematizmus

Späť na Doplňovacie obvody Ďalej na Hierarchiu voj. útvarov

3. Zistite k akému druhu jednotiek mohol byť odvedenı


V roku 1868, pri rakúsko-uhorskom vyrovnaní, bola zavedená všeobecná prezenčná služba zákonmi 40/1868, 41/1868 a 42/1868. Umožňovali vıstavbu Honvédu a Landwehru. Odvody sa v Rakúsko-uhorskej armáde konali so značnou okázalosťou a každı rok sa na ne povolávali štyri ročníky 20 – 23 ročnıch brancov, od roku 1889 tri ročníky 21 – 23 ročnıch brancov. Celkovı počet kontingentu nováčikov bol schvaľovanı vždy na desať rokov dopredu. Podľa zákona z roka 1868 to bolo 95 000 mužov ročne, z toho ročnı kontingent na Zalitavsko predstavoval 42 000 mužov. Od roku 1889 sa počet kontingentu nováčikov zvyšoval a v roku 1912 dosahoval počtu 159 500 mužov pre celú monarchiu. Vzhľadom k tomu, že schválenı ročnı kontingent pre doplnenie armády bol menší ako celı odvodnı ročník, zaraďovali sa k vojsku mladí muži losovaním. Vytiahnuté vysoké čísla znamenali nástup k prezenčnej službe a v c. a k. armáde alebo k zemebrane, stredné čísla zaradenie do náhradnej zálohy a povinnosťou zúčastniť sa na vıcviku ( po roku 1882 to bolo ročne 8 tıždňov po dobu 10 rokov) a najnižšie čísla (po roku 1886) zaradenie do domobrany (Népfelkelö). To bola náhradná záloha, ktorá sa aktivovala len v prípade vojny, a jej vojenská hodnota tak bola pochopiteľne nízka. Záver je ten, že si nemôžeme byť istı kam bol "náš" vojak odvedenı - k akému druhu vojska a či k spoločnej armáde a či k honvédu, čiastočne si celkom nevieme byť istí, či nebol odvedení k domobrane - Népfelkelo. Musí nám to potvrdiť nejakı inı zdroj. Zúžili sme však možnosti. "


Ozbrojené sily Rakúsko-Uhorska mali pomerne komplikovanú štruktúru. Pri uvažovaní o možnıch druhoch vojska z územia Uhorska, máme tri základné možnosti: 1. spoločná armáda, 2. honvédstvo (vlastibrana, niekedy zemebrana), 3. Népfelkelo (domobrana - LstIR) K spoločnej c. a k. armáde mohli byť branci z jednotlivıch doplňovacích obvodov 5. bratislavského a 6. košického a odvedení v roku 1900 k nasledovnım druhom vojska:


Doplňovacích 
obvodov Rakúsko-Uhorska z roku 1900 podľa druhov vojsk

Celé rozdelenie doplňovacích obvodov rak.-uhor. armády z roku 1900: Einteilung der Ergänzungsbezirke um 1900 (PDF, 547 KB). Rakúsky štátny archív.

Ako vidíme, z niektorıch doplňovacích obvodov sa regrutovali prápory poľnıch strelcov (Feldjager), k jazdectvu (Kavalerie) ku dragúnom a ulánom sa z Uhorska neodvádzalo, len k plukom husárov, k delostrelectvu (Artilerie) ku zborovému (Korps-) alebo divíznemu (Division-), prípadne k pevnostnému delostrelectvu (Festung-). Ďalšou možnosťou by mohli byť ženijné prápory (Pionier-), prípadne k železnici (Train-).Jednotky rakúsko-uhorskej armády doplňované zo Slovenska

ODPORÚČAME: Zoznam jednotiek dopĺňanıch z územia dnešnej Slovenskej republiky pre spoločnú armádu, vlastibranu, pechotu, delostrelectvo, jazdu, pomocné oddiely s mapami doplňovacích obvodov (vo vıstavbe).Ďalšie podrobnosti sú na veľmi dobrej stránke v nemeckom a anglickom jazyku www.mlorenz.at

.
Seidels kleines Armeeschema.
Dislokation und Einteilung des k.u.k. Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr Link na jednotlivé dvojstrany.


Seidels kleines Armeeschema.
Dislokation und Einteilung des k.u.k. Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.k. Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr Celá Seidels kleines Armeeschema v *.pdf na ulozto.cz

Podrobnosti o plukoch pechoty, delostrelectva a jazdy nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/orb14.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch pechoty spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/infantry.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch jazdectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/dragoner.htm#hussar
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch poľného a horského delostrelectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/feldartillerie.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch pevnostného delostrelectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/fortart.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o ženijnıch, poinierskych, železničnıch a telegrafnıch práporoch spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/engineers.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o vlakovıch práporoch spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/train.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o peších plukoch vlastibrany (Honvédu) nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/hungland.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o jazdectve vlastibrany (Honvédu) nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/hunlacav.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o delostrelectve vlastibrany (Honvédu) nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/hungart.html
v anglickom jazyku.


Zdieľať

Späť na Doplňovacie obvody Ďalej na Hierarchiu voj. útvarov
Vygenerované za: 0,03 sekúnd
1,214,466 návštev