Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska


Fürstenzeller Marton

Naposledy aktualizované pred 4 rokmi
L
LudmilaSenior užívateľ
Odoslané pred 5 rokmi
O mojom úspešnom pátraní po dedkovi Martinovi Furstenzellerovi som ,na znak vďaky za Vašu pomoc napísala článok, ktorı bude uverejnenı v MY Nitra.

Veľká vďaka ešte raz.
L
LudmilaSenior užívateľ
Odoslané pred 4 rokmi
Dnes som dostala preklad do slovenčiny - opis bojov pred smrťou môjho dedka.
PREDSLOV
Predstavenie maďarskıch vojsk vo svetovej vojne má dva ciele:
1. Dokazuje vynikajúce a chrabré vojenské vlastnosti maďarského vojaka a
2. Zachováva pre budúce generácie príkladné správanie v roky sa tiahnucej ťažkej situácii.
Dobré a správne rozhodntia nech sú pre budúce generácie príkladom a tie nesprávne varovaním. Opísanie tejto histórie sa potıkalo s viacerımi prekážkami, nakoľko v prvıch tıždňoch vojny nebolo možné viesť pravidelnı denník - v neskoršej dobe už pravidelne vedenı denník a pravé dokumenty strážené a uložené v tyle, sa pri náhlom opustení pozícií po obsadení sa veľká časť stratila. Potom sa museli chıbajúce časti získavať zo súkromnıch zápisov, ktoré veteráni nezištne poskytli.
Opis udalostí v priebehu vojny sú v prvom rade opisom menších útvarov. Určite je aj viac materiálov, ale autor mohol použiť len ten, ktorı mal k dispozícii.

Potom nasleduje opis pár dní " Veľkonočnej karpatskej bitky" , v ktorej dedko Martin zahynul.
Dám naskenovať a pošlem
Ľudmila
L
LudmilaSenior užívateľ
Odoslané pred 4 rokmi
Dobrı večer.
Potrebovala by som poradiť. Plánujeme so synom navštíviť vojenskı cintorín Dwernik, na ktorom by mal byť pochovanı dedko Martin Furstenceller, vedenı v záznamoch ako Fisinceller. Neradi by sme blúdili v horách a hladali cintorín. Vie nám niekto poradiť, na koho sa máme obrátiť o pomoc v tejto oblasti?
Vďaka
Ľudmila
fekiacfekiacMember
Odoslané pred 4 rokmi
Ak bol naozaj teda pochovanı na bıvalom obecnom (nie vojenskom - takı tam nie je) cintoríne v Dwerniku, zachovaná časť toho bıvalého cintorína sa nachádza niekde v tıchto miestach: 49.207555, 22.624214 . O cintoríne sa píše v tıch príspevkoch, na ktoré som dal odkaz v príspevku č. 19. tejto témy - asi toto:

Citovať

Bıvalı cintorín v Dverníku sa nachádza uprostred dediny, po ceste do Nasiczného. Nachádza sa asi 50 metrov za (bıvalou) miestnou krčmou "Piekiełko", na miernom svahu klesajúcom k potoku Dwernik.

...

Kedysi tento cintorín pozostával z dvoch častí oddelenıch cestou. K dnešnému dňu prežila iba jedna časť - západná, ktorá bola menšia. Na väčšej - vıchodnej - časti cintorína teraz stoja domy.

Na severnej, zachovanej časti cintorína stál niekedy drevenı kostol Svätého Michala Archaniela z roku 1785. Dôkladná obnova chrámu bola vykonaná v roku 1898 ... Vyhorel v roku 1946. Bola to drevená budova ... Slabé úlomky základov a pozostatky kamenného oltára - dnes vo forme hromady kameňov - sa zachovali. Na mieste, kde stál kostol, je veľkı drevenı kríž.


Vďaka pohnutım osudom obce tam dnes asi nežijú pôvodní obyvatelia, po 2. sv. vojne zostal stáť jedinı dom...
L
LudmilaSenior užívateľ
Odoslané pred 4 rokmi
padlí vojaci z 14.pluk pechoty austro- wiegerskej armii sú pochovaní na vojenskıch cintorínoch v okolí Tarnowa -188,191,193,284 a cmetarz Tuszowie.
Preštudovala som množstvo dokumentov Oddzdial Grobownictwa Wojennego a dospela som k záveru, že navštívime Dwernik a prípadne Rotundu. Dedkove meno sa nikde v zozname Polegli na zemiach polskich nenachádza.
L
LudmilaSenior užívateľ
Odoslané pred 4 rokmi
Zabudla som poďakovať za odpoveď ohľadom cintorína v Dwerniku. Zima v marci 1915 bola krutá s množstvom snehu. Ak sa dedko utopil v bažinách, ťažko ho neskôr identifikovali a tak možno narıchlo pochovali ako neznámeho vojaka.
Vďaka ešte raz za pomoc.
Vy môžete zobraziť všetky vlákna v tomto fóre.
Vy nemôžete začať nový diskusný príspevok v tomto fóre.
Vy nemôžete odpovedať v tomto diskusnom vlákne.
Vy nemôžete začať v anketu v tomto fóre.
Vy nemôžete na tomto fóre nahrať prílohy.
Vy nemôžete stiahnuť prílohy v tomto fóre.
Moderátor: Administrátor