Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska
Cisárske a kráľovské pešie pluky

Cisárske a kráľovské spoločné vojsko (Kaiserliches und königliches gemeinsames Heer)

Odborný článok: Pechotné jednotky spoločnej rakúsko-uhorskej armády pred 1. svetovou vojnou.
Autor: Radoslav Turik, 2008, on-line na www.valka.cz
Cisárska a kráľovská pechota v roku 1898Cisárske a kráľovské jazdectvo v roku 1898Obraz cisárskej a kráľovskej pechoty asi z roku 1895
1. Zákopník (ženista) v zimnej pochodovej výstroji.
2. Nadporučík v prehliadkovej výstroji.
3. Kapitán v pochodovej výstroji na koni.
4. Dôstojník v pochodovej výstroji.
5. Vlajkonosič v prehliadkovej výstroji.
6. Vojak v prehliadkovej výstroji.
7. Major v prehliadkovej výstroji na koni.
8. Poddôstojník v zimnej prehliadkovej výstroji.
9. Trubač v pochodovej výstroji.


Podrobnosti o plukoch pechoty, delostrelectva a jazdy v prvej svetovej vojne nájdeme na veľmi dobrej stránke
www.austro-hungarian-army.co.uk
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch pechoty spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/infantry.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch jazdectva spoločnej armády nájdeme na stránke http://www.austro-hungarian-army.co.uk/dragoner.htm#hussar
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch poľného a horského delostrelectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/feldartillerie.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o plukoch pevnostného delostrelectva spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/fortart.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o ženijných, poinierskych, železničných a telegrafných práporoch spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/engineers.htm
v anglickom jazyku.


Podrobnosti o vlakových práporoch spoločnej armády nájdeme na stránke
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/train.htm
v anglickom jazyku.Podrobnosti o plukoch pechoty nájdeme aj na veľmi dobrej stránke
www.mlorenz.at
v anglickom a nemeckom jazyku.

Sú tu skeny malého schematizmu c. a k. armády aj Landware vrátane uhorského honvédu z augusta 1914. Podľa obsahu si treba nájsť príslušnú stranu a potom si ju zobraziť.


Zdieľať