Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska
6. Zoznamy strát
Späť na Bojové rozdelenia Ďalej na Vojenské archívy

Kartotéka padlých v 1. světové válce

Vojenský ústřední archiv Praha uverejnil skeny kartotečných lístkov Kartotéky padlých v prvej svetovej vojne. Vyhľadávanie je podľa abecedy.


Zoznam strát "Kramerius"

Vojenský historický ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Zoznam strát vydaný dňa - Verlustliste ausgegeben am ... Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; periodicita nepravidelná, minimálně v týdenních intervalech. Rakúske c. a k. ministerstvo vojny vydalo počas vojny 709 zoznamov strát, každý má okolo 50 strán. Ak poznáme aspoň približne dátum umrtia, straty, ... môžeme prezerať zoznam. Nie je výnimkou, ak bude vojak zapísaný aj 3-4 mesiace neskôr.


Zoznam strát "Kramerius: rozšírené hľadanie"

Pri skenovaní textu bolo použité aj rozpoznávanie textu, tzv. OCR, ale vzľadom k zlej čitateľnosti textu, poškodeniu papiera, ... je vyhľadávanie zadaných reťazcov chybové. Napriek tomu doporučený postup: Kliknite na link nad týmto textom, do poľa Main title napíšte "Verlustliste" (iba ak Vám vyhodí priveľa odkazov, ak sa nezadá prehľadáva všetky dokumenty na Krameriovi), do poľa All (fulltext + metadata) napíšte hľadané meno (reťazec znakov). Ešte raz pripomíname, aby ste písali mená v maďarskom, resp. nemeckom prepise. Môžete skúsiť napísať aj meno obce, časť mena (napr. bez diakritiky) atp.


Abecedný zoznam strát "Kramerius"

Vojenský historický ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Abecední seznam jmen, uvedených v Seznamech ztrát. Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; je doplňkem k samostatně vydávanému dokumentu Verlustliste (Seznam ztrát);


"Kramerius" zajatci

Vojenský historický ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Vojenskí zajatci - Kriegsgefangene. Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; nelze zjistit, v jaké úplnosti se dochovaly seznamy zajatců a které řady vycházely


"Kramerius" Zprávy o raněných a nemocných vydané

Vojenský historický ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Zprávy o raněných a nemocných vydané - Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am. Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; nelze zjistit, v jaké úplnosti se dochovaly seznamy.
ODPORÚČAME: Podrobnejší popis ako vyhľadávať v zoznamoch Krameria nájdete tu: Pátranie po predkovi, ver. 2


Zoznam strát "Landesbibliothek Oberosterreich"

Landesbibliothek Oberosterreich: Rovnaká publikácia Verlustliste ako z pražského Kraméria. Skenovali však asi iné výtlačky, takže môžu byť v inom (verme že v lepšom stave), rozpoznanie textu vykonali asi iným programom, takže mohlo byť urobené lepšie a teda aj výsledky vyhľadávania môžu byť iné, verme že lepšie. Vyhľadávač sa však zdá byť ťažkopádnejší.


NOVÉ: hadisir.hu

Maďarská stránka "vojnový hrob", maď. hadi sír sa venuje prednostne II. svetovej vojne, ale majú tam aj databázu padlých v prvej svetovej vojne. Treba ju vyskúšať. Žiaľ nemajú anglický prekladač. tu je link na prekladač stránky google.. Sú tu hlavne mŕtvi z uhorských nemocníc.NOVÉ: Vyhľadávanie zajatcov na stránke Červeného kríža v Ženeve

Dlho očakávaná databáza Medzinárodného červeného kríža na vyhľadanie zajatcov.


1914.valka.cz

Vojenské hřbitovy z první světové války v České republice, Vojenské hřbitovy z první světové války vojáků z Českých zemí (a Slovenska) v zahraničí, Podrobné informace o českých vojácích pohřbených v západní Haliči, Podrobné informace o slovenských vojácích pohřbených v západní Haliči


www.polegli.tgcp.pl

Amatérsky poľský zoznam obsahuje mená padlých v prvej svetovej vojne. vytvorený z odpisov z pomníkov.


www.cmentarze.1wojna.pl

Poľská evidencia cintorínov z prvej svetovej vojny. Nenašli sme ich vlastnú databázu padlých.


www.cmentarze.gorlice.net.pl

Iná poľská evidencia cintorínov z prvej svetovej vojny so stručnými informáciami v poľštine. Nenašli sme ich vlastnú databázu padlých.


www.valecnehroby.army.cz

Profesionálny český zoznam obsahuje evidenciu hrobov padlých v aj prvej svetovej vojne. Spravuje Ministerstvo obrany ČR.


http://www.vs.sk/uevh/Default2.aspx

Profesionálny slovenský zoznam obsahuje evidenciu hrobov padlých aj v prvej svetovej vojne. Spravuje Ministerstvo vnútra SR. Podľa našich zistení je naplnený minimálne.


www.vojensky.cemetery.sk

Databáza vojenského cintorína v Košiciach.


www.vuapraha.cz

Databáza vojakov československých légií. Spravuje Vojenský ústredný archív (ČR)


www.pamatnik.valka.cz

Pekný virtuálny pamätník československým legionárom s databázou a ďalšími informáciami. Momentálne nefunkčný.


www.potimiruvposocju.si

23. mája 1915 Taliansko vypovedalo vojnu Rakúsko-Uhorsku, čím porušilo podpísanú dohodu z roku 1882 o vzájomnej obrane Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Talianska - Trojspolku. Týmto sa Taliansko začlenilo do skupiny Dohody, pretože malo ambície získať územie južného Tirolska, Istrie a Dalmácie, ktoré v tej dobe patrili Rakúsko-Uhorsku. Databáza z dnešného Slovinska. Na území Slovinska prebiehali ťažké boje od vstupu Talianska do vojny, najmä v povodí rieky slovinsky Soča, niekde Soči (tal. Isonzo). Obsahuje množstvo slovanských mien. Padli tu na stotisícky vojakov. Databázu spravuje nadácia "Poti miru v Posočju".


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle

Podľa kolegu Václava Červeného z VETS ide v talianskej Cittadelle s pravdepodobne o hroby tzv. československých domobrancov. Protože dnem 1. listopadu 1918 císař Karel (v Čechách král toho jména čtvrtý) vydal Nejvyšší rozhodnutí Jeho veličenstva č. 746 MK. S. M., kterým vyvázal ze slibu věrnosti všechny loajální vojáky rakouskouherské monarchie a zároveň vyslovil souhlas s jejich vstupem do vznikajících národních armád. Zvláštní kapitolu československých jednotek na území Itálie tvořily tzv. domobranecké prapory. Tyto jednotky byly vytvořeny z československých zajatců rakousko-uherské armády, kteří padli do zajetí v posledních dnech války, a také ze zajatců, kteří již dříve odmítli vstoupit do legií, ale po vzniku československé republiky (28. října 1918) jim nastala povinnost nastoupit řádnou vojenskou službu. Organizace těchto jednotek započala v prosinci 1918 a poslední prapor byl zřízen v srpnu 1919. Celkově bylo zřízeno 56 domobraneckých praporů o přibližném počtu 60 000 mužů. Velitelství pro československou domobranu bylo vytvořeno v severoitalském Gallarate. Od dubna 1919 začal transport domobraneckých praporů do vlasti , (velitel podplukovník Gibiš) kde jednotky začaly vykonávat posádkovou, asistenční či pohraniční službu. Některé z praporů byly po svém návratu zasazeny do bojů s Maďary na Slovensku. Prapory domobrany vzniklé v Itálii byly také považovány za druhou československou zahraniční armádu.


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle - 1

Seznam pohřbených na Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle. Publikovaný na stránkách VETS a je zde volně ke stažení v *.pdf.


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle - 2

Iný odkaz na známy cintorín v Taliansku na www.vets.cz.


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle - 3

Tretí odkaz na cintorín v Cittadelle na www.valecnehroby.army.cz


Talianský front

Informácie prevažne o talianskej armáde.


Talianské ministerstvo obrany

Tradičné informácie ministerstva.


Talianské cintoríny

Informácie


Slovinské cintoríny

Informácie
Späť na Bojové rozdelenia Ďalej na Vojenské archívy