6. Zoznamy strát - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
 

6. Zoznamy strát

Späť na Bojové rozdelenia Ďalej na Vojenské archívy

Kartotéka padlıch v 1. světové válce

Vojenskı ústřední archiv Praha uverejnil skeny kartotečnıch lístkov Kartotéky padlıch v prvej svetovej vojne. Vyhľadávanie je podľa abecedy.


Zoznam strát "Kramerius"

Vojenskı historickı ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Zoznam strát vydanı dňa - Verlustliste ausgegeben am ... Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; periodicita nepravidelná, minimálně v tıdenních intervalech. Rakúske c. a k. ministerstvo vojny vydalo počas vojny 709 zoznamov strát, každı má okolo 50 strán. Ak poznáme aspoň približne dátum umrtia, straty, ... môžeme prezerať zoznam. Nie je vınimkou, ak bude vojak zapísanı aj 3-4 mesiace neskôr.


Zoznam strát "Kramerius: rozšírené hľadanie"

Pri skenovaní textu bolo použité aj rozpoznávanie textu, tzv. OCR, ale vzľadom k zlej čitateľnosti textu, poškodeniu papiera, ... je vyhľadávanie zadanıch reťazcov chybové. Napriek tomu doporučenı postup: Kliknite na link nad tımto textom, do poľa Main title napíšte "Verlustliste" (iba ak Vám vyhodí priveľa odkazov, ak sa nezadá prehľadáva všetky dokumenty na Krameriovi), do poľa All (fulltext + metadata) napíšte hľadané meno (reťazec znakov). Ešte raz pripomíname, aby ste písali mená v maďarskom, resp. nemeckom prepise. Môžete skúsiť napísať aj meno obce, časť mena (napr. bez diakritiky) atp.


Abecednı zoznam strát "Kramerius"

Vojenskı historickı ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Abecední seznam jmen, uvedenıch v Seznamech ztrát. Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; je doplňkem k samostatně vydávanému dokumentu Verlustliste (Seznam ztrát);


"Kramerius" zajatci

Vojenskı historickı ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Vojenskí zajatci - Kriegsgefangene. Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; nelze zjistit, v jaké úplnosti se dochovaly seznamy zajatců a které řady vycházely


"Kramerius" Zprávy o raněnıch a nemocnıch vydané

Vojenskı historickı ústav – knihovna: K. und k. Kriegsministerium: Zprávy o raněnıch a nemocnıch vydané - Nachrichten über Verwundete und Kranke ausgegeben am. Text je tištěn souběžně v 10 jazycích rakouskouherské monarchie; nelze zjistit, v jaké úplnosti se dochovaly seznamy.
ODPORÚČAME: Podrobnejší popis ako vyhľadávať v zoznamoch Krameria nájdete tu: Pátranie po predkovi, ver. 2


Zoznam strát "Landesbibliothek Oberosterreich"

Landesbibliothek Oberosterreich: Rovnaká publikácia Verlustliste ako z pražského Kraméria. Skenovali však asi iné vıtlačky, takže môžu byť v inom (verme že v lepšom stave), rozpoznanie textu vykonali asi inım programom, takže mohlo byť urobené lepšie a teda aj vısledky vyhľadávania môžu byť iné, verme že lepšie. Vyhľadávač sa však zdá byť ťažkopádnejší.


NOVÉ: hadisir.hu

Maďarská stránka "vojnovı hrob", maď. hadi sír sa venuje prednostne II. svetovej vojne, ale majú tam aj databázu padlıch v prvej svetovej vojne. Treba ju vyskúšať. Žiaľ nemajú anglickı prekladač. tu je link na prekladač stránky google.. Sú tu hlavne mŕtvi z uhorskıch nemocníc.NOVÉ: Vyhľadávanie zajatcov na stránke Červeného kríža v Ženeve

Dlho očakávaná databáza Medzinárodného červeného kríža na vyhľadanie zajatcov.


1914.valka.cz

Vojenské hřbitovy z první světové války v České republice, Vojenské hřbitovy z první světové války vojáků z Českıch zemí (a Slovenska) v zahraničí, Podrobné informace o českıch vojácích pohřbenıch v západní Haliči, Podrobné informace o slovenskıch vojácích pohřbenıch v západní Haliči


www.polegli.tgcp.pl

Amatérsky poľskı zoznam obsahuje mená padlıch v prvej svetovej vojne. vytvorenı z odpisov z pomníkov.


www.cmentarze.1wojna.pl

Poľská evidencia cintorínov z prvej svetovej vojny. Nenašli sme ich vlastnú databázu padlıch.


www.cmentarze.gorlice.net.pl

Iná poľská evidencia cintorínov z prvej svetovej vojny so stručnımi informáciami v poľštine. Nenašli sme ich vlastnú databázu padlıch.


www.valecnehroby.army.cz

Profesionálny českı zoznam obsahuje evidenciu hrobov padlıch v aj prvej svetovej vojne. Spravuje Ministerstvo obrany ČR.


http://www.vs.sk/uevh/Default2.aspx

Profesionálny slovenskı zoznam obsahuje evidenciu hrobov padlıch aj v prvej svetovej vojne. Spravuje Ministerstvo vnútra SR. Podľa našich zistení je naplnenı minimálne.


www.vojensky.cemetery.sk

Databáza vojenského cintorína v Košiciach.


www.vuapraha.cz

Databáza vojakov československıch légií. Spravuje Vojenskı ústrednı archív (ČR)


www.pamatnik.valka.cz

Peknı virtuálny pamätník československım legionárom s databázou a ďalšími informáciami. Momentálne nefunkčnı.


www.potimiruvposocju.si

23. mája 1915 Taliansko vypovedalo vojnu Rakúsko-Uhorsku, čím porušilo podpísanú dohodu z roku 1882 o vzájomnej obrane Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Talianska - Trojspolku. Tımto sa Taliansko začlenilo do skupiny Dohody, pretože malo ambície získať územie južného Tirolska, Istrie a Dalmácie, ktoré v tej dobe patrili Rakúsko-Uhorsku. Databáza z dnešného Slovinska. Na území Slovinska prebiehali ťažké boje od vstupu Talianska do vojny, najmä v povodí rieky slovinsky Soča, niekde Soči (tal. Isonzo). Obsahuje množstvo slovanskıch mien. Padli tu na stotisícky vojakov. Databázu spravuje nadácia "Poti miru v Posočju".


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle

Podľa kolegu Václava Červeného z VETS ide v talianskej Cittadelle s pravdepodobne o hroby tzv. československıch domobrancov. Protože dnem 1. listopadu 1918 císař Karel (v Čechách král toho jména čtvrtı) vydal Nejvyšší rozhodnutí Jeho veličenstva č. 746 MK. S. M., kterım vyvázal ze slibu věrnosti všechny loajální vojáky rakouskouherské monarchie a zároveň vyslovil souhlas s jejich vstupem do vznikajících národních armád. Zvláštní kapitolu československıch jednotek na území Itálie tvořily tzv. domobranecké prapory. Tyto jednotky byly vytvořeny z československıch zajatců rakousko-uherské armády, kteří padli do zajetí v posledních dnech války, a také ze zajatců, kteří již dříve odmítli vstoupit do legií, ale po vzniku československé republiky (28. října 1918) jim nastala povinnost nastoupit řádnou vojenskou službu. Organizace těchto jednotek započala v prosinci 1918 a poslední prapor byl zřízen v srpnu 1919. Celkově bylo zřízeno 56 domobraneckıch praporů o přibližném počtu 60 000 mužů. Velitelství pro československou domobranu bylo vytvořeno v severoitalském Gallarate. Od dubna 1919 začal transport domobraneckıch praporů do vlasti , (velitel podplukovník Gibiš) kde jednotky začaly vykonávat posádkovou, asistenční či pohraniční službu. Některé z praporů byly po svém návratu zasazeny do bojů s Maďary na Slovensku. Prapory domobrany vzniklé v Itálii byly také považovány za druhou československou zahraniční armádu.


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle - 1

Seznam pohřbenıch na Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle. Publikovanı na stránkách VETS a je zde volně ke stažení v *.pdf.


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle - 2

Inı odkaz na známy cintorín v Taliansku na www.vets.cz.


Cimitero Militare Austroungarico v Cittadelle - 3

Tretí odkaz na cintorín v Cittadelle na www.valecnehroby.army.cz


Talianskı front

Informácie prevažne o talianskej armáde.


Talianské ministerstvo obrany

Tradičné informácie ministerstva.


Talianské cintoríny

Informácie


Slovinské cintoríny

Informácie
Späť na Bojové rozdelenia Ďalej na Vojenské archívy
Vygenerované za: 0,03 sekúnd
1,214,482 návštev