Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska
4. Hierarchia vojenských útvarov
Späť na Schematizmus Ďalej na Bojové rozdelenia

V. bratislavský zbor
na začiatku vojny

VI. košický zbor
na začiatku vojny

V. zbor na zač. vojny podľa Bc. Pavla Švarala

VI. zbor na zač. vojny podľa Bc. Pavla Švarala

V. zbor podľa Vojenskej histórie Slovenska

VI. zbor podľa Vojenskej histórie Slovenska


Vojaci zo Slovenska zaradení na začiatku vojny zväčša do V. bratislavského a VI. košického zboru boli počas vojny preraďovaní, reorganizovaní do iných vyšších vojenských útvarov. Ak chceme zistiť, kde by mohli byť pochovaní, bolo by dobré vedieť kde bojovali. Na to nám ale treba poznať aspoň divíziu alebo zbor do ktorého boli zaradení v priebehu vojny, aby sme ich potom mohli nájsť na mape. Mapy zobrazujúce frontové línie na úrovni plukov žiaľ zrejme nenájdeme. Asi najlepšia stránka, ktorá sa zaoberá zaradením plukov do vyšších útvarov je jednoznačne:

http://www.austrianphilately.com

v anglickom jazyku. V kapitole 6 "Chapter 6: The Disposition of the Austro-Hungarian Army 1914-18" (priama linka tu máme zoznam vojenských útvarov. Nájdime predpokladaný útvar (napr. 26. peší pluk - 26. IR) v linku "App. G: Infantry units" (jednotky pechoty). Nájdeme si náš pluk v linku "Sub-appendix 1: kuk IR" (c. a k. pešie pluky). V auguste 1914 je uvedené "65 IBrig-(4)" - 65. pešia brigáda. V zátvorke je počet nižších útvarov, ktoré obsahuje - teraz plukov 4. Ak si vyhľadáme 65 IBrig., uvidíme v auguste 1914: "33 ID: IR 19(4), IR 26(4)", tz. 33. pešia divízia: 19. peší pluk (obsahuje 4 prápory), 26. peší pluk (obsahuje 4 prápory).Ak si zistíme divíziu, podľa mapy zistíme, kde daná pešia divízia bojovala. K nej sú priradené aj podporné jednotky ako delostrelci, horské jednotky a pod. Asi najlepší a najdôveryhodnejší zdroj polôh divízií (prípadne zriedka brigád) je nemecká publikácia Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 - 1918. Z nej sú pre nás zaujímavé mapové prílohy (nemecky Beilagen). Môžeme ich nájsť tu:

landesbibliothek.at - Krajinská knižnica Horného Rakúska - digitálna verzia Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 - 1918 Tu sa tiež dajú, buď v texte alebo prílohách nájsť aj tzv. bojové rozdelenia v nemeckom texte ako "Neugliederungen und Einteilung". Obsahujú zloženia daných divízií, plukov pechoty a hlavných podporných jednotiek. Niekoľko základných rozdelení máme aj v nasledujúcej stránke Bojové rozdelenia.

Zdieľať

Späť na Schematizmus Ďalej na Bojové rozdelenia