Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska

15.6.1918 Katastrofa na Piave

15.6.1918 Katastrofa na Piave

15. 6. 1918
Ofenzíva na Piave. V Taliansku začala ofenzíva rak.-uhor. 11. armády v oblasti Siedmych obcí pri Asiagu. Útok zlyhal. V noci na 16. júna sa preto 11. armáda vrátila do východzích postavení. Na Piave prekročili ráno toho dňa rak.-uhor. jednotky rieku na širokom úseku. Napriek tomu, že sa nepodarilo nepriateľa prekvapiť a útočníci museli čeliť silnej delostreleckej obrane, prenikli štyri armádne zbory do talianských obranných postavení na západnom brehu. Tento úspech bol zaplatený veľkými stratami. Útok pokračoval aj na druhý deň.


15. 6. 1918
Ofenzíva na Piave. V Taliansku začala ofenzíva rak.-uhor. 11. armády v oblasti Siedmych obcí pri Asiagu. Útok zlyhal. V noci na 16. júna sa preto 11. armáda vrátila do východzích postavení. Na Piave prekročili ráno toho dňa rak.-uhor. jednotky rieku na širokom úseku. Napriek tomu, že sa nepodarilo nepriateľa prekvapiť a útočníci museli čeliť silnej delostreleckej obrane, prenikli štyri armádne zbory do talianských obranných postavení na západnom brehu. Tento úspech bol zaplatený veľkými stratami. Útok pokračoval aj na druhý deň.

admin 21.06.2018 2,579