Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska


Konferencia - 1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci

Naposledy aktualizované pred 6 rokmi
adminadminHlavnı administrátor
Odoslané pred 6 rokmi
Z našej pošty:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že Vojenskı historickı ústav Praha ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v letošním roce uspořádá v rámci cyklu Léta do pole okovaná 1914‒1918 další konferenční setkání věnované stoletému vıročí první světové války.

Podrobnosti ke čtvrté mezinárodní vědecké konferenci, jež se pod názvem 1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci uskuteční v termínu od 19. do 21. září 2017.

Rád Vás přivítám na naší konferenci a těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

plukovník Mgr. Aleš Knížek
ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Vleklı konflikt, kterı si bez rozdílu bojujících stran postupně podmanil všechny zúčastněné státy i jejich obyvatele, už mezitím stačil narušit a přestavět společenské struktury a instituce. V roce 1917 míra válečného vyčerpání nejenže dosáhla hranic únosnosti, ale v řadě případů je přesáhla. Lidé v zázemí i vojáci na frontě v zoufalé snaze porazit válku poprvé masově vykročili mimo konvence do nevyzpytatelného a neznámého prostředí revoluce. Tak se stalo v Rusku, kde dvojí převrat sice vyvedl zemi ze světové války, ale za cenu rozvratu a pozdější agonie občanské války. Ne všude však revolta proti válce zpochybňovala válku samu a její cíle, nıbrž se obracela proti způsobům jejího vedení, jako ve Francii, kde vojenské vzpoury málem zlomily bojeschopnost jejích armád.

Převratnı válečnı rok 1917 přivedl do boje USA a vyvedl z něj Rusko. Nechybělo mnoho, aby tábor Dohody na podzim opustila Itálie, jíž otřásl debakl u Caporetta. Vojensko-technické inovace ruku v ruce s novımi metodami boje měly přivodit zvrat situace na frontách a novıch dimenzí nabral i zápas „o srdce a mysli“ obyvatel válčících států. Ten zasahoval na místě nejzranitelnějším, když napadal vůli, odhodlání, loajalitu.

V pořadí čtvrtá konference cyklu bude opět usilovat o širokı tematickı záběr a pestrou skladbu příspěvků, jejichž prostřednictvím se pokusí načrtnout obraz dalšího válečného roku.

Při sestavování programu konference upřednostníme příspěvky věnované následujícím okruhům:

diplomacie

koaliční spolupráce

mírové iniciativy

strategie

válečné cíle

vedení války

bojová taktika

vojenské operace

organizace a doplňování vojska

váleční zajatci

válečné ztráty

válečné zločiny

válečné zdravotnictví

vnitřní politika

život v zázemí

občanské spolky a organizace

veřejné mínění

odbojová hnutí

státní správa, samospráva

hospodářství

sociální péče

propaganda

umění

věda a technika

Jednání také poskytne příležitost k představení vızkumnıch i dokumentačních projektů s tematikou první světové války (např. digitalizace pramenů a literatury, tvorba databázovıch a jinıch aplikací).

Prosíme o zaslání anotací příspěvků spolu s krátkım životopisem autora nejpozději do 10. července 2017 na adresu: konference@vhu.cz.

VHÚ Praha si vyhrazuje právo sestavit program konference na základě množství a struktury došlıch příspěvků. Přednesené příspěvky budou vydány v samostatné publikaci.

Jazyky konference: čeština, angličtina, němčina.
Vy môžete zobraziť všetky vlákna v tomto fóre.
Vy nemôžete začať nový diskusný príspevok v tomto fóre.
Vy nemôžete odpovedať v tomto diskusnom vlákne.
Vy nemôžete začať v anketu v tomto fóre.
Vy nemôžete na tomto fóre nahrať prílohy.
Vy nemôžete stiahnuť prílohy v tomto fóre.
Moderátor: Administrátor