Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska


Strhár Pavel - VI/1918 niekde v Taliansku

Naposledy aktualizované pred 9 rokmi
adminadminHlavnı administrátor
Odoslané pred 9 rokmi
Ako inı vzorovı práklad uvádzame nasledovnı.
Môj prastarı otec padol v VI/1918 niekde v Taliansku. Mal byť zaradenı v 26. pešom pluku. Prosím Vás, kde vtedy tento pluk operoval?

Branislav reaguje:15.10.2011 (18:15)X Na stránke http://www.austrianphilately.comsi nájdeme 26. peší pluk. Presne na tejto stránke http://www.austrianphilately.com/dixn.../dn6g1.htm. Tam vidíme zápisy:

24 Oct 17 ... 65 IBrig-(4)
15 Jun 18 ... 103 IBrig-(3): IV/IR 25 by now III/IR 126


a presne v júni 1918 bol reorganizovanı (ak tomu správne rozumiem). 26. peš. pluk bol zaradenı (spolu s ďalšími 2-ma plukmi) do 103. peš. brigády. 4. prápor 25. peš. pluku bol presunutı ako III. prápor do 126. peš. pluku.

Keď pozrieme 103. peš. brigádu na http://www.austrianphilately.com/dixn.../dn6e3.htm uvidíme "See 15 IBrig" Máme pozrieť 15. peš. brigádu. Tú nájdeme tu http://www.austrianphilately.com/dixn.../dn6e1.htm . Tam vidíme zápisy:

1 Jan 18 52 ID
1 Apr 18 52 ID: later became 103 IBrig: there was no 15 IBrig after this
15 Jun 18 52 ID: IR 26(3), bh 6(3)
15 Oct 18 52 ID: IR 26(3), bh 6(1) -with 36 ID


V 1918-tom roku patrila 103. peš. brigáda do 52. pešej divízie. Tú už v tomto období máme šancu niekde nájsť.

Údaje o 52. peš. div. nájdeme tu http://www.austrianphilately.com/dixn.../dn6d2.htm . Je tam asi chyba, lebo sú tam 2 51.ID. Ale 103 peš.brig nájdeme v tej druhej. Zdá sa, že je zaradená do III. zboru. Údaje o III. zbore nájdeme tu http://www.austrianphilately.com/dixn...t/dn6c.htm je zaradenı do 11. armády.

Žiaľ nemáme uspokojivo presnú mapu frontu v roku 1918. V knihe Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie od Jakuba Horvátha je na strane 175 mapa na úrovni zborov a armád v júni 1918. III. zbor nájdeme medzi mestami Arsiero a Asiago v ťažkom vysokohorskom teréne Álp. Pokiaľ vieme v meste Asiago je pamätník rak.-uhorskım vojakom.
Vy môžete zobraziť všetky vlákna v tomto fóre.
Vy nemôžete začať nový diskusný príspevok v tomto fóre.
Vy nemôžete odpovedať v tomto diskusnom vlákne.
Vy nemôžete začať v anketu v tomto fóre.
Vy nemôžete na tomto fóre nahrať prílohy.
Vy nemôžete stiahnuť prílohy v tomto fóre.
Moderátor: Administrátor