Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska

Články

Soblahovskí vojaci v 1. svetovej vojne

Soblahovskí vojaci v 1. svetovej vojneSoblahovskí  vojaci v 1. svetovej vojne.

 

Pred sto rokmi, dňa 28.7.1914 vypukla 1. svetová vojna (skončila 11.11.1918). Bol to najkrvavejší konflikt, aký dovtedy svet poznal . Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie v Rakúsko-Uhorsku dňa 31.7.1914 povolali do vojny ročníky 1880-1893. Môj starý otec Pavol Mrázik bol medzi nimi spolu s mnohými Soblahovčanmi (dedina pri Trenčíne) a  státisícami mladých mužov z celej monarchie. Chlapci boli po krátkom výcviku poslaní priamo na front.  Trenčiansku posádku tvoril 71. IR (peší pluk spoločnej armády) a 15. HIR (uhorský zemebranecký peší pluk-honvédi) . Vojaci Trenčianskeho 71. IR (na fotke) odišli na front  8.8.1914.

 

Proti sebe zhruba bojovali: Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Osmanská ríša (Turecko) a Bulharsko proti: Srbsku, Rusku, Francúzsku, Británii, Taliansku a Japonsku. Boje prebiehali na troch hlavných frontoch: Západný (v oblasti Francúzska), Východný (v Karpatoch medzi Poľskom  a  Slovenskom) a  Balkánsky (Srbský,Taliansky - južný front).

 

Na počiatku vojny boli povolaní mladí muži vo veku 21- 34 rokov, postupne sa však ľudské rezervy Rakúsko-Uhorska vyčerpali a tak povolávali ďalšie ročníky. V roku 1918 museli slúžiť vo vojsku aj bojaschopní muži narodení v rokoch 1865 až 1900, teda 18 - 53 roční.                                                         

 

 

Mnohí Soblahovčania bojovali v Trenčianskom 71. IR. Na počiatku vojny bol nasadený (podobne ako honvédsky 15. HIR ) na haličskom úseku Východného frontu.  V zime  1914 - 1915 sa pluk zúčastnil ťažkých bojov proti ruskej armáde v Karpatoch.  Od jari 1915 do októbra 1916 viedol pluk vyčerpávajúce pohyblivé i zákopové boje v Haliči. V novembri 1916 bol pluk presunutý na taliansky front a nasadený v priestore Gorice. Na jeseň 1917 sa pluk zúčasnil veľkej nemecko-rakúskej ofenzívy proti talianskej armáde na zvlášť exponovanom úseku Ponte di Piave.  Obrovské straty na životoch vyvolali v radoch vojakov vlnu nespokojnosti a značne otriasli ich bojovou morálkou. Koncom júna 1918 zaujal pluk znova obranu na rieke Piava, v ktorej zostal až do poslednej ofenzívy talianskej armády koncom októbra 1918. Do zajatia padli tisíce vojakov rakúsko - uhorskej armády. Úplný krach ofenzív Nemecka a Rakúsko-Uhorska na frontoch vo Francúzsku a v severnom Taliansku v roku 1918 skončil kapituláciou centrálnych mocností; v novembri 1918  vojna skončila.

 

Celkove bolo do vojny zangažovaných viac ako 34 štátov, zahynulo 10 miliónov vojakov a 7 miliónov  civilistov. Keď vojna skončila, nebolo snáď rodiny, ktorá by neprišla o otca, syna či brata. Prvá svetová vojna sa rozrástla na krvavý konflikt, ktorého následky pocítili obyvatelia celej monarchie. Množstvo mužov v aktívnom veku sa už nikdy nevrátilo z bojísk domov. Rozvrátené zostali celé rodiny, a to sociálne i ekonomicky. Svoje životy položilo 69 700 Slovákov, resp. zomrelo v dôsledku zranení, zahynulo v zajatí, alebo ostalo trvalo nezvestných. Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského zajatia, s podlomeným zdravím často krát zranení, alebo ako invalidi.

 

Môj druhý soblahovský starý otec (z otcovej strany) menom Michal Červeňan, narodený v roku 1877 v Soblahove č. 85 musel tiež  narukovať v apríli 1915, vo veku 38 rokov. Bol nútený opustiť  svoju manželku Annu rod. Opatovský (1882-1971) a svojich šesť detí. Vojnu prežil, no strávil sedem rokov v ruskom zajatí a domov sa vrátil až v roku 1922. Dožil sa 90 rokov, zomrel v roku 1967. 

 

 

Sú známe niektoré mená a niekoľko údajov o vojakoch zo Soblahova, ktorí vojnu prežili:,

Jozef Ako (*1896; slobodník 71.IR a 77.IR, počiatkom roka 1916 bol zranený),

Ondrej Baláž (*28.1.1888, dňa 31.1.1910 sa oženil s Annou Balaj (1888-1969); dôstojník),

Pavol Baláž (*9.9.1889, brat Ondreja, od 19.6.1911 bol ženatý s Máriou Fabo; 71.IR, v r. 1915 sa liečil v okresnej nemocnici v Kráľovských Vinohradoch v Prahe pre podozrenie z úplavice; †1.2.1959?),

Pavol Božik (*21.11.1888, dňa 20.1.1913 sa oženil s Katarínou Gašpar; 71.IR, v r. 1916 padol do ruského zajatia, je známy jeho pobyt v zaj. tábore Rudnik, oblasť Jekaterinoslav; pravdepodobne ho na jar v r. 1918 prepustili výmenou zajatcov, pretože v októbri 1918 bojoval v Sedmohradsku a bol svedkom smrti spolubojovníka Martina Božika),

Michal Červeňan (*27.10.1877, dňa 16.1.1899 sa oženil s Annou Opatovský; 15.LstIR, v r. 1915 padol do ruského zajatia; je zaznamenaný jeho pobyt v zaj. tábore Piestšanka na východnom Sibíri, neďaleko mesta Čita, †18.6.1967),

Ján Drienka (*6.5.1888 v Mn. Lehote, dňa 23.2.1914 sa v Soblahove oženil s Katarínou Čačík; 15.LstIR, v r. 1915 sa liečil v nemocnici v Užhorode na Ukrajine, †23.1.1946),

Michal Halgoš(*6.2.1874; 15.HIR a 14. alebo 31.HIR, koncom roka 1918 bol zranený,  †14.5.1946),  

Florián Holúbek  (71.IR, bojoval pri Pijave v Taliansku, v júni 1918 bol svedokm úmria soblahovského spolubojovníka Jozefa Trunku),      

Ján Hrnčár (*26.6.1880; 45.IR, Ers.Baon, v r. 1916 padol do ruského zajatia; je známy jeho pobyt v zajateckom tábore Valujki, oblasť Voroneš),

Ján Jando (*5.8.1895?; 71.IR, začiatkom roka 1917 bol zranený; dňa 23.11.1921 sa oženil s Máriou Mrázik †12.7.1975),

Jozef Jando (*14.9.1885, mal manželku Katarínu rod. Královú (1886-1970) a syna Štefana - všetci na spoločnej fotke, †14.11.1972),  

 

        

Ján Jantošovič (*10.6.1887, od 18.9.1911 ženatý s Alžbetou Jantošovič; 71.IR, v roku 1916 padol do ruského zajatia, †3.12.1967),  

Jozef Jantošovič st. (*15.3.1893; 72.IR, koncom roka 1915 bol zranený; dňa 18.2.1924 sa oženil s Kristínou Halgoš (1901-1981), †6.3.1955),                 

Jozef Jantošovič ml. (*21.5.1893; 15.HIR, počiatkom roku 1918 bol zranený; 25.2.1924 sa oženil s Máriou Kováč),

Matej Jantošovič (*21.2.1881; 71.IR, bojoval v Poľsku  na Východnom fronte, v auguste 1914 bol svedkom úmrtia spolubojovníka Štefana Psotu v Krašniku, †16.2.1950),

Adam Juriga(*1897; 15.HIR, začiatkom roka 1918 bol zranený),

Mikuláš Kačena  (*22.8.1894; 72.IR, v r. 1917 bol zranený; dňa 10.2.1919 sa oženil s Annou Mrázik (1896-1975) †1.9.1982),  

Ján Kaša(*1876; 15.LstIR, v r. 1915 padol do ruského zajatia; našiel sa záznam o jeho pobyte v zaj. tábore Barnaul, oblasť Tomsk v západnej Sibíri),

Jozef Kittler (*1890; poručík 14.LIR, počiatkom roka 1917 padol do ruského zajatia, je známy jeho pobyt v zaj. tábore Irkutsk),

Alexander Klima (*18.2.1883, jeho otec Ernest bol záhradníkom J.Nemáka-spolumajiteľa Soblahova; slobodník 15.LIR, v r. 1917 padol do ruského zajatia, internovaný v Tomsku),

Ondrej Krátky (*5.5.1896; 71.IR, v r. 1917 padol do ruského zajatia, internovaný v Pavlovsku; mal manželku Katarínu rod. Jantošovič (1899-1989), †2.12.1992),  

Ján Kulifaj (*19.12.1896; 71.IR,bojoval pri Pijave v Taliansku, v júni 1918 bol svedokm úmria spolubojovníka Jozefa Trunku; mal manželku Michalínu rod. Schéry (1899-1984), †23.6.1963),

Martin Kutál (*1877; 15.LstIR, koncom  roka 1915 sa liečil v nemocnici v ruskom zajatí v Atkarsk, oblasť Saratov),

Štefan Madový (*14.4.1880 v Mn. Lehote, zrejme sa priženil do Soblahova;  45.IR, v r. 1916 padol do ruského zajatia,  je zaznamenaný jeho pobyt v zajateckom tábore Valujki, oblasť Voroneš),  

Ondrej Mistrík (*27.11.1876; LstEtappMarschR. 15.Baon, v r. 1916 padol do ruského zajatia, †7.1.1942),

Ondrej Ovádek (*28.7.1894;  71.IR, koncom roka 1916 padol do ruského zajatia; dňa 13.9.1920 sa oženil s Máriou Balaj ),

Adam Psota (71.IR, bojoval na Východnom fronte, v auguste 1914 bol svedkom úmrtia spolubojovníka Štefana Psotu v Krašniku),                         

Ján Rác (*8.2.1877; 15.LIR, začiatkom roka 1915 sa liečil v Trenčianskej nemocnici),             

Ján Schéry (*27.7.1900?; 71.IR, v októbri 1918 bojoval v Sedmohradsku a bol svedkom smrti spolubojovníka Martina Božika, mal manželku Kristínu rod. Šedivý (1910-1988),  †25.1.1969) a

Jozef Schéry st. (*20.12.1890; 71.IR, koncom roku 1914 sa liečil v nemocnici č.5 zriadenej v štátnej priemyselnej škole v Brne; dňa 30.6.1919 sa oženil s Katarínou Červeňan (1897-1949),  †22.1.1977).

 

Starý otec Pavol Mrázik, roľník  nar. 22.3.1889 v Soblahove   č. 33,  syn  Pavla Mrázika st. zvaného „Dubován“ a Kataríny rod. Šedivý zomrel  na Halíčskom - Východnom  fronte  dňa    11. mája 1915.  Na fronte strávil 9 mesiacov, jeho pluk sa sa cez krutú zimu  19145-15 zúčastnil ťažkých bojov proti ruskej armáde v Karpatoch. Od jari 1915 viedol pluk vyčerpávajúce pohyblivé i zákopové boje... Pavol zomrel práve na počiatku zákopových bojov pri dedine Odrzechowa v Poľsku-Galicii a tu ho aj pochovali  spolu s ďalšími  615 vojakmi rôznych národností (540 rakúsko-uhorských, 1 nemecký a 75 ruských).  Mal 26 rokov a doma zanechal  manželku Máriu rod.Krátky (1892-1953) a ročnú dcéru Margitu (1914-1998) - moju matku.

 

ROPWM - poľská štátna organizácia zodpovedná za údržbu a opravu vojenských cintorínov na  podnet a neskôr na milé prekvapenie našej rodiny nechala opraviť starý objekt cintorína   práve v období 100. výročia vypuknutia  1. svetovej vojny. Na fotografiách vidno  pôvodný a dnešný   stav  vojenského cintorína v Odrzechowej v Poľsku.

 

Pomníky album: 111.jpg

 

 

Okrem môjho starého otca Pavla sa ďalších 47 vojakov nikdy nevrátilo domov. Ich mená sa do dnes  zachovali na kaplnke sv. Vendelína v Soblahove,  okrem Jozefa Schéryho ml. na ktorého sa asi omylom zabudlo. Prikladám ich mená a údaje, ktoré sa o nich  podarilo zistiť

 

Štefan Balaj, nar. 30.7.1875 alebo 17.11.1887 v Soblahove.                                                                         

Matej Balaj, nar. 3.2.1894 v Soblahove č. 2, syn Ondreja a Márie rod. Kiaček. Bol slobodník   71.IR, pravdepodobne bojoval na Východnom fronte, zomrel 21.6.1915 vo veku 21 rokov.                                                                                                                               

Ján Barták,                                                                                                                             

Adam Beluský, nar. 6.7.1888 v Soblahove č. 30, syn Ondreja a Márie rod. Fabo. Bol príslušník IV/18 EtappBaon, v r. 1915 bol zranený.                                                                                                            

Florián Beták,                                                                                                                                        

Adam Božik, nar. 4.7.1883 v Soblahove č. 41, syn Michala a Evy rod. Jando. Dňa 23.10.1911 sa oženil s Helenou Balaj. Z vojny sa nevrátil domov a v roku 1927 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho.                                                                                                                                       

Martin Božik, robotník nar. 11.11.1883 v Soblahove  č. 28, syn Jozefa  a Kataríny rod. Izrael. Dňa 13.1.1913 sa oženil s Karolínu  Síkora. Bol vojakom 71.IR. Zomrel 19.10.1918 v nemocnici  (tri týždne pred koncom vojny ) na týfus. Mal 35 rokov. Pochovali  ho 20.10.1918 v Bistrita v Rumunsku  - Sedmohradsku.  Pavol Božik a Ján Schéry - jeho spolubojovníci zo Soblahova boli svedkami  úmrtia.                                                                                                               

Jozef Červeňan, nar. 13.8.1874 v Soblahove č. 69, syn Štefana a Alžbety rod. Beták. Mal manželku Katarínu. Z vojny sa nevrátil domov a v roku 1928 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho.                                                      

Michal Drienka, nar. 18.12.1892 v Soblahove č. 19, syn Jozefa a Anny rod. Gajdošík.                        

Bratia: Adam Ďuďák, nar. 19.12.1879 v Soblahove č. 88, syn Jána a Anny rod. Zaťko. Mal manželku Karolínu. Z frontu sa nevrátil, dňom 7.10.1926 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho.                                                                                                                                                                                                                                                   Ján Ján Ďuďák, nar. 14.4.1887 v Soblahove č. 88, syn Jána a Anny rod. Zaťko. Dňa  27.1.1913 sa oženil s Máriou Husár. Bol vojakom 15.LIR, neskôr 14. alebo 31.HIR, zomrel 27.4.1916 vo veku 29 rokov.                                                                                                                                       

Juraj Ďuďák, nar. 23.4.1884 v Soblahove č. 59, syn Jána a Márie rod. Božik. Dňa 16.11.1908 sa oženil s Alžbetou  Duras.                                                                                                 

Gašpar Fabo, nar. 1.1.1875 v Soblahove č. 80, syn Jána a Márie rod. Mrázik. Dňa 24.5.1908 sa ako vdovec oženil s Katarínou Kulich.                                                                                  

Ignác Fabo, nar.  26.7.1883 v Soblahove č. 63, syn Jána a Kataríny rod. Zaťko.                         

Adam Gajdošík,nar. 2.6.1885 v Soblahove č. 36, syn Jána a Alžbety r. Jando. Dňa 2.5.1910 sa oženil s Evou rod. Hrnčár. Bol vojak 15.HIR, zomrel 5.5.1915 vo veku 30 rokov. Bol pochovaný v Kňahyníne, okr. Velký Berezný  na Ukrajine. Doma zanechal manželku a deti: Máriu a Adama.

                                                                                                                               

Ondrej Gajdošík bol slobodný roľník  narodený v roku 1895. 21.1.1918 “padol v boji“ na severe Talianska vo veku 23 rokov. Pochovali ho dňa 22.1.1918 na vojenskom cintoríne  Campobernardi v provincii Treviso.                                                                                                                         

Ignác Halgoš, nar. 4.2.1876 v Soblahove č. 53 ako dvojča brata Pavla, syn Jána a Anny rod. Sokol.                                                                                                                                       

Jozef Halgoš, nar.  16.3.1877 v Soblahove č. 53, syn Michala a Anny rod. Gažo.               

 Štefan Halgoš, nar. 28.11.1882 v Soblahove č. 97, syn Jána  a Alžbety rod. Lenoška. Bol vojakom 71.IR. „Bojoval na ruskom bojišti“ a bol od 23.10.1914 nezvestný. Oficiálne bol vyhlásený za mŕtveho dňom 1.1.1915. Mal 32 rokov, doma zanechal manželku  Annu a deti.                                               

Ján Holúbek ml., nar. 24.5.1894 v Soblahove č. 16, syn Ondreja a Anny rod. Izrael. Bol vojakom 71.IR, koncom roka 1914 bol zranený, liečil sa v nemocnici vo Viedni II.                                                      

Bratia: Ján Holúbek, nar. 3.9.1887 v Soblahove č. 16, syn Michala a Kataríny rod. Bielik. Dňa 16.2.1914 sa oženil s Alžbetou Oravec.                                                                                

Michal Holúbek, nar. 27.4.1890 v Soblahove č. 5, syn Michala a Kataríny rod. Bielik.                                                                                                      

Vendelín Holúbek,                                                                                                                      

Jozef Hrnčár, slobodný robotník nar. 31.5.1894 v Soblahove č. 83, syn Jána  a Márie  rod. Maršálek. Bol vojakom 71.IR. V r. 1915 bol zranený strelou do ľavej nohy, liečil sa v  nemocnici Bruckneudorf v Rakúsku. Ďalší záznam hovorí, že „ sa zúčastnil  svetovej vojny“ a od augusta 1916 bol nezvestný. V roku 1927 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho.                                       

Ján Jando, nar. 9.12.1882 v Soblahove č. 95, syn Jána a Anny rod. Fabo. Vojak  17.LIR; bol zranený strelou do brucha, liečil sa v nemocnici Franza Josepha vo Viedni X. Tu zomrel dňa 14.12.1915 vo veku 33 rokov a bol pochovaný na hlavnom cintoríne vo Viedni -  91. skupina,   V. oddelenie,  hrob č. 54. Doma zanechal manželku Agnesu a deti.                                                                      

Bratia: Michal Jantošovič, nar. 12.10.1882 v Soblahove č. 114, syn Michala a Márie rod. Ďuráči. Bol slobodník 15.HIR a bol zajatý a internovaný v Ugrejšskaje-Nižnij v Rusku, neskôr nezvestný. V roku 1927 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho. Doma zanechal manželku Katarínu.                                                                                                                                                                                       

Ondrej Jantošovič, nar. 1.1.1885 v Soblahove č. 114, syn Michala a Márie rod. Ďuráči. Dňa 6.11.1911 sa oženil s Annou  Šedivý. Bol vojakom 71.IR a koncom roka 1917 bol zranený, neskôr nezvestný. V roku 1926 bol oficiálne dňom 2.8.1919 vyhlásený za mŕtveho.                                                                                                           

Ondrej Ježík, nar. 21.2.1888 v Soblahove č. 76, syn Michala a Karolíny rod. Jantošovič.                              

Adam Kačena, nar. 9.4.1881 v Soblahove č. 86, syn Anny Kačena. Mal manželku Katarínu.   Dňa 20.8.1926 bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho.                                                                            

Ondrej Kohútik, nar. 19.1.1882 v Soblahove č. 27, syn Ondreja - výrobcu obuvi a Evy rod. Bratanec. Mal manželku Máriu.                                                                                                                        

Viktor Kopačka,                                                                                                                                  

Ignác Kráľ, nar. 2.2.1883 v Soblahove č. 30, syn  Adama a Judity rod. Laco. Zomrel v posledný deň vojny -  dňa 11.11.1918 vo veku 35 rokov. Doma zanechal manželku Karolínu rod. Kohútik a sedem ročného syna Štefana.                                                                                                                                      

Gustáv Kulifaj,                                                                                                                                        

 Vendelín Markovský, nar. 20.10.1890 v Mníchovej Lehote č.23, syn Michal a Anny rod. Jambor. Do Soblahova sa asi presťahoval, alebo priženil.                                                                                                                              

Karol Mianovský,                                                                                                                             

Adam Mistrík, nar. 5.1.1879 v Soblahove č. 105, syn Adama a Márie rod. Jantošovič. Dňa 19.5.1908 sa oženil s Annou Lehocký.       

Juraj Opatovský, nar. 19.4.1877 v Soblahove č. 44, syn Jána a Kataríny rod. Juriga.  Mal manželku Agnesu.                                                                                                                               

Bratia:Ján Psota, nar. 6.7.1893? v Soblahove č. 23, syn Ondreja a Anny rod. Santo.  Bol vojakom 71.IR; zomrel medzi 20.- 24.3.1915 vo veku 22 rokov, zrejme na Východnom fronte.                                                                                                          

Štefan Psota, roľník nar. 30.5.1883 v Soblahove č. 23, syn  Ondreja a Anny rod. Santo. Bol vojakom 71.IR. „Padol v boji“ dňa 28.8.1914 na východe Poľska - v Krašniku.  Adam Psota a Matej Jantošovič-spolubojovníci zo Soblahova boli svedkami jeho úmrtia. Mal 31 rokov, bol ženatý.                                                                                                                                         

Jozef Schéry ml., nar. 20.12.1891 v Soblahove č. 102, syn Anny Schéry. Bol vojakom 71.IR. Dňa 10.5.1915 zomrel vo veku 24 rokov na brušný  týfus  v poľnej nemocnici v Sátoraljaújhely (Újhely) na severe Maďarska a tu ho aj pochovali na miestnom cintoríne.                                                                                                                      

Gustáv Schéry, slobodný roľník nar. 1893. Bojoval v 71.IR. Počiatkom roku 1915  bol zranený strelou do ľavého predlaktia a liečil sa v nemocnici St. Pölten v Rakúsku.  Zomrel ale v posádkovej  nemocnici  č. 8 v Ljubljane „na poranenie pravého predkolenia črepinou - tetanus“ dňa 30.6.1918. Mal 25 rokov, hodnosť slobodníka a bol pochovaný 2.7.1918 na cintoríne sv. Kríža v Ljubljane v Slovinsku.                                                                                                         

Ján Šedivý, nar. medzi rokmi 1886-1888 v Soblahove ( množstvo menovcov). 

                                                                                                 

Ondrej Šedivý, nar. medzi rokmi 1883-1894 v Soblahove ( množstvo menovcov).   

 

Ján Súkup,                                                                                                                                      

Jozef Trunek, slobodný roľník nar. 1898. Bol vojakom 71.IR. Mal 20 rokov keď „padol v boji“ dňa 16.6.1918 v IL Castello pri Pijave v Taliansku a tu bol aj pochovaný. Florián Holúbek a Ján Kulifaj  zo Soblahova boli svedkami jeho úmrtia.                                                                                                

Jozef Tvrdoň, nar. 18.3.1888 v Soblahove č. 107, syn Ondreja a Márie rod. Straka. Bol vojakom 9.IR. Začiatkom roka 1915 padol do zajatia.                                                                                        

Ondrej Tvrdoň, nar. 5.9.1891 v Soblahove č. 107, syn Ondreja a Anny rod. Opatovský.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venujme im tichú spomienku !                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        

Ing. Štefan Červeňan, júl 2014

_____________________________________________________________________________________________

Skratky: IR - peší pluk cisársko-kráľovskej armády, LstIR - domobranecký peší pluk, HIR/LIR - honvédsky pluk,   ErsBaon - náhradný prápor, MarschBaon - pochodový prápor, EtappBaon - tylový prápor.

Zdroj informácii: Úmrtné knihy 1SV - VHÚ  Bratislava;  zdigitalizované Zoznamy strát a Správy o ranených a chorých 1SV - VHÚ Praha,  Infosystém cintorína a matriky Soblahova z konca 19.stor.

 

 

admin 28.07.2014 5700 prečítaní Tlačiť