Diskusné fórum: Konferencia 1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


Čítať tému

 Vytlačiť tému
Konferencia - 1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci
admin
           Z našej pošty:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že Vojenskı historickı ústav Praha ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v letošním roce uspořádá v rámci cyklu Léta do pole okovaná 1914r10;1918 další konferenční setkání věnované stoletému vıročí první světové války.

Podrobnosti ke čtvrté mezinárodní vědecké konferenci, jež se pod názvem 1917 – revoluce ve válce, společnost v revoluci uskuteční v termínu od 19. do 21. září 2017.

Rád Vás přivítám na naší konferenci a těším se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

plukovník Mgr. Aleš Knížek
ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Vleklı konflikt, kterı si bez rozdílu bojujících stran postupně podmanil všechny zúčastněné státy i jejich obyvatele, už mezitím stačil narušit a přestavět společenské struktury a instituce. V roce 1917 míra válečného vyčerpání nejenže dosáhla hranic únosnosti, ale v řadě případů je přesáhla. Lidé v zázemí i vojáci na frontě v zoufalé snaze porazit válku poprvé masově vykročili mimo konvence do nevyzpytatelného a neznámého prostředí revoluce. Tak se stalo v Rusku, kde dvojí převrat sice vyvedl zemi ze světové války, ale za cenu rozvratu a pozdější agonie občanské války. Ne všude však revolta proti válce zpochybňovala válku samu a její cíle, nıbrž se obracela proti způsobům jejího vedení, jako ve Francii, kde vojenské vzpoury málem zlomily bojeschopnost jejích armád.

Převratnı válečnı rok 1917 přivedl do boje USA a vyvedl z něj Rusko. Nechybělo mnoho, aby tábor Dohody na podzim opustila Itálie, jíž otřásl debakl u Caporetta. Vojensko-technické inovace ruku v ruce s novımi metodami boje měly přivodit zvrat situace na frontách a novıch dimenzí nabral i zápas „o srdce a mysli“ obyvatel válčících států. Ten zasahoval na místě nejzranitelnějším, když napadal vůli, odhodlání, loajalitu.

V pořadí čtvrtá konference cyklu bude opět usilovat o širokı tematickı záběr a pestrou skladbu příspěvků, jejichž prostřednictvím se pokusí načrtnout obraz dalšího válečného roku.

Při sestavování programu konference upřednostníme příspěvky věnované následujícím okruhům:

diplomacie

koaliční spolupráce

mírové iniciativy

strategie

válečné cíle

vedení války

bojová taktika

vojenské operace

organizace a doplňování vojska

váleční zajatci

válečné ztráty

válečné zločiny

válečné zdravotnictví

vnitřní politika

život v zázemí

občanské spolky a organizace

veřejné mínění

odbojová hnutí

státní správa, samospráva

hospodářství

sociální péče

propaganda

umění

věda a technika

Jednání také poskytne příležitost k představení vızkumnıch i dokumentačních projektů s tematikou první světové války (např. digitalizace pramenů a literatury, tvorba databázovıch a jinıch aplikací).

Prosíme o zaslání anotací příspěvků spolu s krátkım životopisem autora nejpozději do 10. července 2017 na adresu: konference@vhu.cz.

VHÚ Praha si vyhrazuje právo sestavit program konference na základě množství a struktury došlıch příspěvků. Přednesené příspěvky budou vydány v samostatné publikaci.

Jazyky konference: čeština, angličtina, němčina.
 
Prejdite na fórum:
Vygenerované za: 0,07 sekúnd
1,370,978 návštev