Diskusné fórum: JÁN PAVLÍK, nar. 1883, Adamovské Kochanovce - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


Čítať tému

 Vytlačiť tému
JÁN PAVLÍK, nar. 1883, Adamovské Kochanovce
peter
           JÁN PAVLÍK *4.9.1883 v obci Kochanovce (Adamovské Kochanovce), okr. Trenčín, rodičia Juraj a Anna Špačková. Na pomníku padlım vojakom v 1. svetovej vojne v obci Melčice - Lieskové v časti Melčice je jeho meno odlíšené číslom 1 od menovca, Jána Pavlíka s číslom 11. Ide o čísla domov. V Matrike narodenıch a pokrstenıch ev. a. v. v Kochanovciach z r. 1883, na strane 167 má veľmi slabo čitateľnı záznam o úmrtí, z ktorého sa dá ako tak prečítať: "28.III.1915 [??? ] Halič vo vojne". Slovo pod dátumom takmer nie je možné prečítať, až na niekoľko písmen. Podľa nich by to mohla byť obec Tyskowa v Poľsku. V Zoznamoch strát vydanıch 17.7.1915, vıtl. 213, str. 29, sa nachádza záznam "Pavlik Johann, Inft., IR Nr. 71, 11. Komp., tot (28.3.1915)". Nie je tam uvedenı dátum narodenia, ani bydlisko, a tak sa nedá potvrdiť, či ide o záznam tej istej osoby, zhodnı je len dátum smrti. Ešte v r. 1995 sa podarilo v Kriegsarchive vo Viedni nájsť úmrtnı list na meno Pavlik Jan, kde sú nasledovné údaje: "Pavlik Jan, úmrtnı list vystavenı v 478. ambulantnej poľnej nemocnici, zomrel na sneť následkom strelnej rany v marci 1915 v Sanoku". Z dátumu je zhodnı len mesiac a rok úmrtia s predchádzajúcimi dokladmi. Je tam ešte číslo pravdepodobne exhumácie: "Exh. Nr. 25995/18". Úmrtnı list pravdepodobne nepatrí k obom spomínanım dokladom. Dňa 27.5.2015 som vo VHA v Bratislave v Knihe zomrelıch 71. IR zv. III. (ktorá obsahuje aj vıpisy z viedenskıch matrík-kníh zomrelıch) našiel na fol. 93 záznam (pôvodne v nemeckom jazyku), z ktorého vyplıva, že záznam v Zoznamoch strát vydanıch 17.7.1915, vıtl. 213, str. 29 sa určite tıka tej istej osoby. Súhlasí meno, dátum smrti, pluk aj rota. V zázname v Knihe zomrelıch je nasledovné: Ján Pavlík, *1883, rodisko Vágkohány, komitát Trenčín, 71. IR, 11. Feldkomp.-poľná rota, Infanterist-pešiak, †28.3.1915, v bitke pri obci Tyskowa, okr. Lisko v Poľsku. V zápise sa síce tvrdí, že padol v bitke, ale v ďalej časti zápisu sa tvrdí, ža padol/zahynul (rukou) nepriateľa, a pochovanı bol v zajatí 28.3.1915. Svedkovia smrti Štefan Hozso Feldwebel a Štefan Piaček Gefreiter. Takmer takı istı záznam na tej istej strane má aj vojak Július Bacskádi, ten istı dátum, miesto, pluk, rota, zajatie, pochovávajúci Prot. August Pulmann poľnı vojenskı kňaz, ktorı zrejme aj vystavil umrtné oznámenie. Ten istı je aj jeden zo svedkov smrti oboch vojakov Štefan Hozso. Ak padli rukou nepriateľa a to v zajatí je možné, že sa dostali do nejaké sporu, konfliktu a mohli byť vlastne zavraždení. To je ale len moja domnienka a špekulácia, a tou aj zostane už navždy.

Spracoval Peter Pavlík
Upravil peter dňa 30-05-2015 18:06
 
PavolRusnak
          

peter napísal:
V zápise sa síce tvrdí, že padol v bitke, ale v ďalej časti zápisu sa tvrdí, ža padol/zahynul (rukou) nepriateľa, a pochovanı bol v zajatí 28.3.1915. Svedkovia smrti Štefan Hozso Feldwebel a Štefan Piaček Gefreiter. Takmer takı istı záznam na tej istej strane má aj vojak Július Bacskádi, ten istı dátum, miesto, pluk, rota, zajatie, pochovávajúci Prot. August Pulmann poľnı vojenskı kňaz, ktorı zrejme aj vystavil umrtné oznámenie. Ten istı je aj jeden zo svedkov smrti oboch vojakov Štefan Hozso.


Mne osobne príde pravdepodobnejšia možnosť, že obaja podľahli zraneniam utrpenım v boji, pred tım, ako padli do zajatia. Nie že by zabíjanie zajatcov bol nejakı zriedkavı jav (ak by u nich napríklad našli nejakú upravenú muníciu), ale aj tak ...
 
Prejdite na fórum:
Vygenerované za: 0,07 sekúnd
1,235,323 návštev