Diskusné fórum: FJB 32 - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


Čítať tému

 Vytlačiť tému
FJB 32
PavolRusnak
           k.u.k. Feldjägerbattailon No. 32
c. a k. prápor poľnıch strelcov č. 32

Rok zriadenia: 1859 Castelfranco – z wienskeho 2. a čiastočne3. dobrovoľníckeho práporu
Doplňovanı z Horného Uhorska
1889 - 1914: doplňovací obvod Košice – dopl. okres Prešov (územie spišskej, šarišskej a liptovskej župy)
Národnostné zloženie v roku 1914: 74% Slováci, 26% ostatní
(počas vojny bol dopĺňanı z hevešskej župy -> k roku 1916 sa zvıšil podiel Maďarov na 40%)
Veliteľ v čase vypuknutia vojny: podplukovník Karl Strommer

Bojova činnosť 1914-1918:
1914: 17.8. prekročil ruské hranice vo zväzku s 5. honvédskou jazdeckou divíziou a kryl jej ústup do Podhajce po bitke pri Gorodoku.
23.8. – boje s ruskım predvojom pri Trembowle
25.8. ťažké straty pri Wierzbow-Podhajce
1. bitka o Lvov: 28.8.-1.9. – Halicz-Bolszovce
2. bitka o Lvov: (1. pochodová rota) 8.9. Kamienobrod-Grodek, 9.9. Stryj
Ruskı vpád: 17.-18.11. Husnie-Wyznie, 28.11. Lawoczne, 2.12. vysočina Jaworniki a vrch Jelenkowate, 4.12. Toroňany, 5.-6.12. Nizsnyij Sztudenij – Holyatin, 8.12. Hukliva, 10.12. Szkotárszke, 11.12. Volovec, 18.12. Zanyka, 20.-21.12. Verchni Vorota.
1915: účasť v 1. a 2. bitke v Karpatoch, neskôr pri riekach San a Dnester. Letnı postup na Sereth a jesenné boje pri Strype.
1916: 1.2.-20.3. – Sokolów;
Brussilovova ofenzíva: 7.6. Sokolów, 15.6. Kotuzow, 5.7. Sokolów, 10.8. Horodyszcze-Pleszkowce, 31.8. Horozenka, 6.9. Dielatyn-Bybló, 7.-8.9. Podszumlace, 29.9.-6.10 ťažké boje o vıšinu „Lysonia“
1917: 23.7. veľké straty v okolí Mielnik-Dolina a na Strype -> zvyšok roka obranné pozície a neskôr záloha na Zlotej-Lype a na Zbruči
1918: Bukovina -> apríl - august Ukrajina -> august – november Piava
Po vzniku ČSR bol náhradnı prápor presunutı z Prešova do Nyregyiházi.

Zdroje:
1.- Az eperjesi 32. tábori vadászzászlóalj vázlatos története. In: A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914-1918. Budapest 1941
2.- http://www.mlorenz.at
PavolRusnak nasledujúce prílohy obrázok:
1007523-fjb32.jpg
 
Prejdite na fórum:
Vygenerované za: 0,07 sekúnd
1,283,187 návštev